Frode Skjeret, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Frode Skjeret

Forsker ved SNF (Samfunns- og næringslivsforskning).

Hjemmeside: http://www.snf.no/Medarbeidere/Frode--Skjeret.aspx