Finn Bjørnar Lund, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Finn Bjørnar Lund

Styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon. Organisasjonspsykolog. Pensjonist, tidligere departementsbyråkrat (seniorrådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet). Medlem av Fellesutvalget i Klimavalgalliansen.

Hjemmeside: http://www.besteforeldreaksjonen.no/