Jan Erik Fåne, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Jan Erik Fåne

Leder enhet for kommunikasjon og samfunn i Finans Norge. Ansvarlig for arbeid med ekstern kommunikasjon, alliansepartnere, omdømme, etikk, bærekraft og kommunikasjon rundt rammebetingelser.

Hjemmeside: https://www.finansnorge.no/om-finans-norge/ansatte/kommunikasjon-og-samfunn/fane-jan-erik/