Saker skrevet av:

Einar Svendsen

Pensjonert havforsker. Tidligere forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet.