Erlend Andre T. Hermansen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Erlend Andre T. Hermansen

Seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Har bakgrunn innen vitenskapsstudier (Science and Technology Studies) og forsker blant annet på forholdet mellom kunnskap og beslutningstaking. Han har publisert en rekke artikler om ulike aspekter ved REDD+, det norske regnskogsinitiativet og Brasil.