Eli Munkelien, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Eli Munkelien

Direktør for samfunnsansvar og virksomhetsstyring i KLP. Styremedlem i bl.a. NorFinance, KNI (KLP Norfund Investments) og NMI (Norwegian Microfinance Initiative). Mastergrad fra University of Sussex og cand.mag fra Universitetet i Oslo.

Hjemmeside: https://www.klp.no/