Eirik Holmøyvik, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Eirik Holmøyvik

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, der han hovedsakelig arbeider med konstitusjonell rett.

Hjemmeside: http://www.uib.no/personer/Eirik.Holmoyvik