Diderik Lund, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Diderik Lund

Professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Faglige interesser: ressurser, energi og miljø; offentlig økonomi.

Hjemmeside: http://www.sv.uio.no/econ/personer/vit/dilund/

Parisavtalen og oljeeksporten

Bør Norge begrense sin oljeutvinning for å motvirke global oppvarming? Hvilke politiske virkemidler bør i så fall brukes? Om Norge ønsker å bidra mer til å begrense oppvarmingen enn internasjonale avtaler forplikter oss til, kan redusert oljeutvinning være en kostnadseffektiv måte å gjøre det på. De mest nærliggende virkemidlene vil da være begrenset lisenstildeling og/eller en avgift per utvunnet enhet.