Forfatterarkiv for Christa Clapp
Christa Clapp
Christa Clapp
Christa Clapp er seniorrådgiver og leder arbeidet med finans og klima i CICERO Senter for klimaforskning. Det innebærer blant annet å informere investorer om klimarisiko og koordinere CICEROs arbeid med grønne obligasjoner, klimarisiko og finansiering av klimaforskning. Hun har mer enn 15 års erfaring med klimapolitikk og økonomisk analyse. Clapp har tidligere jobbet i OECD og US Environmental Protection Agency. Hun har en master i internasjonal økonomi og relasjoner fra SAIS John Hopkins.