Cathrine Hagem, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Cathrine Hagem

Cahtrine Hagem er forsker i SSB med feltene miljø- og energiøkonomi med særlig vekt på klimaproblemet og fornybar energi som spesiale. Forskningen omfatter: Utformingen av globale klimaavtaler og nasjonal implementering av disse; kostnadseffektivitet og byrdefordeling av ulike virkemidler i miljøpolitikken; virkningen av fossil energipolitikk på globale utslipp; fornybarpolitikk og energimarkedet.

Parisavtalen og oljeeksporten

Bør Norge begrense sin oljeutvinning for å motvirke global oppvarming? Hvilke politiske virkemidler bør i så fall brukes? Om Norge ønsker å bidra mer til å begrense oppvarmingen enn internasjonale avtaler forplikter oss til, kan redusert oljeutvinning være en kostnadseffektiv måte å gjøre det på. De mest nærliggende virkemidlene vil da være begrenset lisenstildeling og/eller en avgift per utvunnet enhet.