Catherine Banet, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Catherine Banet

Førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, Petroleums- og energirettavdelingen, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Hjemmeside: http://sustainableenergylaw.blogspot.com/