Forfatterarkiv for Carlo Aall
Carlo Aall
Carlo Aall
Professor i bærekraftig utvikling ved Høgskolen på Vestlandet og leder av Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning ved Vestlandsforsking.