Carlo Aall, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Carlo Aall

Professor i bærekraftig utvikling ved Høgskolen på Vestlandet og leder av Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning ved Vestlandsforsking.

Hjemmeside: https://www.vestforsk.no/nn/person/carlo-aall