Bård Vegar Solhjell, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Bård Vegar Solhjell

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Tidligere nestleder i SV og stortingsrepresentant, miljøvernminister og kunnskapsminister.

Hjemmeside: https://www.wwf.no/