Beate Sjåfjell, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Beate Sjåfjell

Professor dr. juris, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Nestleder i Concerned Scientists Norway.

Hjemmeside: http://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/beatesj/