Bernt Reitan Jenssen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør i Ruter. Medlem av regjeringens ekspertutvalg for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur. Ledet arbeidet med rapporten Transport21.