Bjørn Kj. Haugland, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Bjørn Kj. Haugland

Bjørn Kj. Haugland er konserndirektør for Bærekraft i DNV GL. Han har arbeidet i selskapet siden 1991 og hatt lederstillinger i mange forretningsområder i Norge og i utlandet. Haugland jobbet i Korea i perioden 1995-1997 og var i perioden 2004-2008 ansvarlig for DNVs operasjoner i Kina. Haugland er ansvarlig for DNV GLs arbeid med Global Opportunity Report og partnerskapene med UN Global Compact (UNGC) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Han har en mastergrad fra NTNU i Trondheim.

Hjemmeside: http://www.dnv.com/