Astrid Arnslett, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Astrid Arnslett

Senior kommunikasjonsrådgiver i CICERO Senter for klimaforskning. Tidligere kommunikasjonsjef i Røde Kors og kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsgruppe.

Hjemmeside: https://www.cicero.oslo.no/no/employee/80/astrid-arnslett