Arvid Nøttvedt, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Arvid Nøttvedt

Adm. dir ved Christian Michelsen Research as (CMR) i Bergen. Engasjert i ledelse av store forskningsprogrammer og initiativ knyttet til karbonfangst og –lagring. 20 års erfaring fra Norsk Hydro innen olje og gass, forskning, boring, feltutvikling og drift. Doktorgrad i geologi fra Universitetet i Bergen. Styremedlem i Norsk Klimastiftelse.

Hjemmeside: http://www.cmr.no/index.cfm