Annik Magerholm Fet, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Annik Magerholm Fet

Dr. Annik Magerholm Fet er direktør og faglig leder for NTNU's strategiske satsningsprogram Bærekraftig Samfunnsutvikling (2014-2023). Hun er professor i miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse ved IØT, NTNU i Trondheim. Hun er leder for flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen global produksjon, miljø og bedrifters samfunnsansvar.

Hjemmeside: https://www.ntnu.no/ansatte/annik.fet