Anne Britt Sandø, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Anne Britt Sandø

Arbeider med regional havmodellering og analyse av klimamodeller med fokus på Nord-Atlanteren, De nordiske hav, Barentshavet og Arktis ved Havforskningsinstituttet. Er tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og forskningsgruppen Klimavarsling og regionale scenarier.

Hjemmeside: https://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/ansatte/s/anne_britt_sanda/nb-no