Saker skrevet av:

Andreas Ytterstad

Nestleder i Concerned Scientists Norway

Hjemmeside: https://cs-n.org/