Andreas Myhre, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Andreas Myhre

Direktør Krafthandel i LOS Energy. Utdannet siviløkonom, over 15 års erfaring i det nordiske kraftmarkedet.

Hjemmeside: http://www.losenergy.com