Forfatterarkiv for Anna Lisa Ahlers
Anna Lisa Ahlers
Anna Lisa Ahlers
Anna Lisa Ahlers er førsteamanuensis i Kina-studier ved Universitetet i Oslo. Hun forsker i det tverrfaglige prosjektet "Airborne: Pollution, Climate Change and Visions of Sustainability in China" med delprosjektet "China's Air Pollution Policy Goes Local". Det inkluderer analyser av lokale myndigheters nye strategier for å navigere mellom behovet for å sikre ren luft som et offentlig gode og økende individuelle ønsker om status og konsum. Ahlers har tidligere publisert internasjonalt om kommunalt selvstyre, bygdeutvikling og politisk legitimitet i Kina.