Anne Jortveit, Forfatter hos Energi og Klima - Side 3 av 11

Saker skrevet av:

Anne Jortveit

Nestleder i Norsk klimastiftelse. Tidligere bl.a. kommunikasjonssjef i Zero og prosjektleder for den årlige Zerokonferansen. Bakgrunn som journalist og redaktør.

Hjemmeside: http://klimastiftelsen.no/