Andreas Hompland, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Andreas Hompland

Sosiolog og journalist. Laga i 1994 saman med ECON "Scenarier for norsk energiforsyning". I 2016 gir han saman med Jon Helge Lesjø ut ei bok om KS: "Konstante spenninger".