Alvhild Hedstein, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Alvhild Hedstein

Administrerende direktør for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Bakgrunn som ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet og administrerende direktør i Miljømerking (Svanemerket). Bred politisk erfaring, bl.a. fra Stortinget og som politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet. Utdannet Cand.agric. fra Ås.

Hjemmeside: http://www.nibio.no/