Alexandra Bech Gjørv, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef, SINTEF.

Hjemmeside: https://www.sintef.no/alle-ansatte/ansatt/?empId=5397