Vinn prisen for Årets lokale klimatiltak 2020 - Energi og Klima

Annonsørinnhold fra Kommunalbanken

Dette er et annonseprodukt.

Artiklene i annonseproduktet er utarbeidet av en ekstern innholdspartner og/eller annonsøren.

Målet med annonseproduktet er at annonsører skal kunne presentere innhold som de ønsker å formidle til Energi og Klimas lesere – et publikum som har interesse for temaene det skrives om.

Energi og Klima tilbyr å formidle innhold fra virksomheter som ønsker å nå ut til våre lesere med sitt budskap. Stoffet merkes tydelig og skiller seg klart fra annet innhold vi produserer.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om annonseproduktet.

Vinn prisen for Årets lokale klimatiltak 2020

For tiende år på rad arrangerer KS, KBN og Miljøstiftelsen ZERO konkurransen Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse som premierer de beste klimatiltakene i kommunesektoren.

I fjor var det Oslo kommune som gikk av med seieren i Årets Lokale Klimatiltak. Foto: ZERO

Det er også ti år til kommuner og resten av verden skal ha halvert sine klimagassutslipp for å nå Parisavtalen. Målet med konkurransen er å fremheve gode lokale klimatiltak, skape begeistring, og inspirere andre til å bidra til at vi når klimamålene vi har satt. Kjenner du til et ambisiøst prosjekt i en kommune eller fylkeskommune? Tips gjerne om denne konkurransen!

De tre beste prosjektene blir premiert og vinnerne vil bli hedret på Zerokonferansen 9.-13. november 2020.

Frist for å melde seg på konkurransen er 24. september.

Last ned: Invitasjon til Årets lokale klimatiltak 2020
Påmeldingsskjema for Årets lokale klimatiltak

Konkurransekriterier:
  • Hver kommune/fylkeskommune kan delta med ett tiltak.
  • Midler må være bevilget og tiltaket må være igangsatt, men trenger ikke være ferdigstilt.
  • Tiltaket bør inngå som et ledd i en langsiktig plan.
  • Tiltaket må bidra til effektive utslippskutt nå, bidra til et teknologisk skifte fra fossil til fornybar energi eller bidra til langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.
Juryen vil også legge vekt på følgende:
  • Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og vilje til å dele kunnskap og erfaringer.
  • Om tiltaket er sektoroverskridende eller fører til ringvirkninger på andre tiltaksområder.
  • Gode planløsninger.
  • Bruk av utslippsfri teknologi.

Juryen består av direktør Kristin Halvorsen i Cicero, styreleder Bjørn Arild Gram i KS, fungerende administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist i KBN, tidligere statsråd Odd Einar Dørum og daglig leder Marius Holm i ZERO.

Visste du at KBN tilbyr grønne lån til klimasmarte investeringer? Sjekk om det er grønne prosjekter i ditt distrikt, eller hent inspirasjon, i grønn prosjektliste.

Eksempler på tiltak kan være areal- og transporttiltak som bidrar til mindre bilbruk, forbildeprosjekter for energi-/materialbruk i bygg, produksjon av fornybar energi, eller infrastruktur for bruk av fornybar energi. Det kan også være nye finansieringsløsninger, eller samarbeid med lokalt næringsliv om effektive utslippskutt.