Velkommen til KBNs årskonferanse 2021

Velkommen til KBNs årskonferanse 25. mars 2021. Årets tema er “Fremtidens kommuneøkonomi: tøffe prioriteringer”.

KBNs årskonferanse
Publisert 9. mars 2021
Innholdet er produsert av Kommunalbanken