UK-Norway Green Finance Summit - Energi og Klima

Annonsørinnhold fra Kommunalbanken

Dette er et annonseprodukt.

Artiklene i annonseproduktet er utarbeidet av en ekstern innholdspartner og/eller annonsøren.

Målet med annonseproduktet er at annonsører skal kunne presentere innhold som de ønsker å formidle til Energi og Klimas lesere – et publikum som har interesse for temaene det skrives om.

Energi og Klima tilbyr å formidle innhold fra virksomheter som ønsker å nå ut til våre lesere med sitt budskap. Stoffet merkes tydelig og skiller seg klart fra annet innhold vi produserer.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om annonseproduktet.

UK-Norway Green Finance Summit

Eksperter, politikere og ledere fra finansnæringen i Norge og Storbritannia møtes for å diskutere klimarisiko og -muligheter i Oslo 23. januar.

Konferansen, som er et samarbeid mellom KBN, Den britiske ambassaden i Oslo, UN Global Compact Norge og Norsif, består av innledninger og en rundebordsdiskusjon om hvordan å få et taktskifte i grønne investeringer, karbonprising som verktøy for å redusere utslipp, og stresstesting av finansiell klimarisiko.

Ikke mottatt invitasjon? Ta kontakt på kommunikasjon@kbn.com  

Vi er glade over å kunne presentere et svært solid faglig program med eksperter fra finanssektoren og regulatoriske myndigheter i Norge og Storbritannia: