Sterk grønn utlånsvekst for KBN

2022 var nok et rekordår for KBNs grønne lån. Den grønne utlånsporteføljen vokste med 8,4 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 24 % fra 2021. Miljøeffektrapport for 2022 gir grundig informasjon om utviklingen innen miljøeffektrapportering – inkludert taksonomikartlegging av kriterier for grønne lån.

KBNs Miljøeffektrapport for 2022
Publisert 28. februar 2023
Innholdet er produsert av Kommunalbanken.