Slik er din kommunes klimarisiko

Nyvalgte kommunepolitikere må sørge for at kommunen tåler mer ekstremvær og tøffere krav om utslippskutt. Kjenner du din kommunes klimarisiko?

Flommen i Kvam i Gubrandsdalen i 2013
Da den lille bygda i Kvam i Gubrandsdalen ble rammet av to 100-årsflommer i løpet av tre år, ble den ufrivillig et symbol på Norges sårbarhet mot ekstremvær. Hendelsene er eksempler på konsekvensene ved både fysisk risiko og ansvarsrisiko. Foto: Håkon Næprud
Publisert 29. oktober 2019
Artikkelen er mer enn to år gammel
Innholdet er produsert av Kommunalbanken