Se klimavennlige prosjekter i ditt distrikt – Annonsørinnhold hos Energi og Klima

Annonsørinnhold fra Kommunalbanken

Dette er et annonseprodukt.

Artiklene i annonseproduktet er utarbeidet av en ekstern innholdspartner og/eller annonsøren.

Målet med annonseproduktet er at annonsører skal kunne presentere innhold som de ønsker å formidle til Energi og Klimas lesere – et publikum som har interesse for temaene det skrives om.

Energi og Klima tilbyr å formidle innhold fra virksomheter som ønsker å nå ut til våre lesere med sitt budskap. Stoffet merkes tydelig og skiller seg klart fra annet innhold vi produserer.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om annonseproduktet.

Se klimavennlige prosjekter i ditt distrikt

Kommunalbanken (KBN) er landets største långiver til kommunesektoren. Stadig flere av prosjektene vi finansierer har en tydelig klimaambisjon. Nå lanserer vi et nettbasert verktøy for å synliggjøre disse prosjektene og miljøeffekten av dem.

KBN cb

Vi har de siste årene sett at kommuner i stadig større grad velger ambisiøse, klimavennlige løsninger for sine investeringer. Mange prosjekter er finansiert med grønne lån fra KBN. Ved å vise frem prosjekter vi har finansiert, håper vi det kan være til inspirasjon og bidra til gode diskusjoner om ambisjonsnivået for nye prosjekter i kommunal og fylkeskommunal regi. Med vårt nye verktøy får du informasjon om:

  • Klimavennlige prosjekter på kommune- og fylkesnivå
  • Prosjektenes miljøeffekt, omregnet i CO2-ekvivalenter
  • Prosjektenes totalkostnad og lånebeløp
  • Omfattende beskrivelse av utvalgte prosjekter

Åpne verktøyet med klimavennlige prosjekter

229 prosjekter over hele landet

Ved utgangen av mars 2020 har KBN utestående over 21 milliarder kroner i grønne lån til 229 grønne prosjekter i kommuner og fylkeskommuner over hele landet. Den totale miljøeffekten av prosjektene er beregnet til i overkant av 51.000 tonn CO2e årlig (redusert eller unngått). En mer detaljert beskrivelse av prosjektene, deres miljøeffekt og metode for beregninger finner du i vår miljøeffektrapport.

Klimagevinst = lavere rente

KBN tilbyr grønne lån med lavere rente til investeringer som bidrar til å løse framtidens klima- og miljøutfordringer. Prosjekter som bidrar til redusert klimagassutslipp, energieffektivisering og/eller klimatilpasning kan få grønt lån hos oss. Les mer om grønne lån på www.kbn.no/gronn