Relansering av KBNs klimarisikoverktøy

Klimarisikoverktøyet er oppdatert med ny kommunestruktur, flere datakilder, nytt grafisk design og økt brukervennlighet.

Sjekk din kommunes klimarisiko i KBNs oppdaterte klimarisikoverktøy.

Publisert 22. desember 2020
Innholdet er produsert av Kommunalbanken