Relansering av KBNs klimarisikoverktøy

Klimarisikoverktøyet er oppdatert med ny kommunestruktur, flere datakilder, nytt grafisk design og økt brukervennlighet.

Utklipp fra KBNs nye klimarisikoverktøy
Sjekk din kommunes klimarisiko i KBNs oppdaterte klimarisikoverktøy.
Publisert 22. desember 2020
Innholdet er produsert av Kommunalbanken