Ny mulighet til å søke om støtte fra Klimasats – Annonsørinnhold hos Energi og Klima

Annonsørinnhold fra Kommunalbanken

Dette er et annonseprodukt.

Artiklene i annonseproduktet er utarbeidet av en ekstern innholdspartner og/eller annonsøren.

Målet med annonseproduktet er at annonsører skal kunne presentere innhold som de ønsker å formidle til Energi og Klimas lesere – et publikum som har interesse for temaene det skrives om.

Energi og Klima tilbyr å formidle innhold fra virksomheter som ønsker å nå ut til våre lesere med sitt budskap. Stoffet merkes tydelig og skiller seg klart fra annet innhold vi produserer.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om annonseproduktet.

Ny mulighet til å søke om støtte fra Klimasats

Regjeringen har foreslått nye 100 millioner kroner til Klimasats. Nå kan kommuner og fylkeskommuner søke om støtte for omstilling til lavutslippssamfunnet.

Flesberg nye skole med idrettshall og svømmehall har fått til sammen 8,25 millioner kroner i tilskudd fra Klimasats. Spinn Arkitektercb

Regjeringen har også øremerket 80 millioner kroner til klimavennlige hurtigbåter i statsbudsjettet for 2021. Investeringer som får tilskudd fra Klimasats, kvalifiserer også automatisk til grønne lån i KBN.

Klimasats har siden 2016 støttet 1300 prosjekter

Miljødirektoratet har gjennom Klimasats gitt tilskudd til lokale klimatiltak i nesten to tredjedeler av landets kommuner siden 2016. De har i denne perioden delt ut over 900 millioner kroner til 1300 ulike prosjekter. Alle kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke om støtte – inkludert Longyearbyen Lokalstyre.

Å søke om støtte fra Klimasats er en god måte å komme i gang med lokale klimatiltak på. Kommunal sektor spiller en nøkkelrolle for at Norge skal nå sine nasjonale utslippsforpliktelser, og besitter flere virkemidler for å redusere både direkte og indirekte klimagassutslipp. Ønsker du å bli inspirert av andre kommuner som har fått støtte? Sjekk Miljødirektoratets prosjektliste med oversikt over alle prosjektene som tidligere har fått tilskudd.

Prosjekter som har fått støtte fra Klimasats kvalifiserer automatisk til KBNs grønne lån

Flesberg kommune fikk for eksempel i 2017 og 2018 tilskudd til både forprosjekt og utbygging på til sammen 8,25 millioner kroner til ny skole med idrettshall og svømmehall. Skolen er bygget i passivhusnivå og med klimavennlige materialer. Flesberg kommune har også fått støtte fra Enova for innovative løsninger og synergieffekter mellom energibruken i svømmehallen og skolen. De har også fått et grønt lån i KBN, på nesten 250 millioner kroner, med rabattert rente.

Et annet prosjekt som også har fått støtte av Klimasats til et forprosjekt, er Frøya kommune. De fikk 250 000 kroner fra Klimasats i 2019 for å utrede hvordan et nytt helse- og omsorgssenter kunne bygges med en klar miljøprofil. I 2020 søkte Frøya kommune om grønt lån i KBN, basert på valg om å gå videre med løsninger som lavt energibehov i bygget, bruk av klimavennlige materialer, og egen energiproduksjon. Med en totalkostnad på cirka 400 millioner kroner og et grønt lån i KBN på 60 mill kroner, vil en lavere rente i tillegg til tilskudd fra Klimasats være et insentiv for å investere mer klimavennlig.

Hovedfristen for å søke om støtte fra Klimasats er 15. februar, men for noen typer tiltak er det flere søknadsfrister. Les mer om hva som kan utløse støtte fra Klimasats og mer om søknadsprosessen på Miljødirektoratets nettside.

Ønsker du å få en vurdering av hvilke investeringer som kan kvalifisere til grønt lån? Ta gjerne kontakt med en av KBNs grønne kontaktpersoner for å diskutere deres muligheter.