Klimarisiko angår alle – Annonsørinnhold hos Energi og Klima

Annonsørinnhold fra Kommunalbanken

Dette er et annonseprodukt.

Artiklene i annonseproduktet er utarbeidet av en ekstern innholdspartner og/eller annonsøren.

Målet med annonseproduktet er at annonsører skal kunne presentere innhold som de ønsker å formidle til Energi og Klimas lesere – et publikum som har interesse for temaene det skrives om.

Energi og Klima tilbyr å formidle innhold fra virksomheter som ønsker å nå ut til våre lesere med sitt budskap. Stoffet merkes tydelig og skiller seg klart fra annet innhold vi produserer.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om annonseproduktet.

Klimarisiko angår alle

– Dette angår alle mennesker, alle sektorer, på alle nivåer, nå! Med disse ordene åpnet Espen Barth Eide Aps klimarisiko-seminar på Stortinget 24. april, før han overlot gulvet til Klimarisikoutvalgets leder Martin Skancke. Til stede var stortingspolitikere, politiske rådgivere og miljøorganisasjoner. De fikk også en sniktitt på Kommunalbankens nye klimarisikoverktøy for kommunene.

Fra venstre: Espen Barth Eide, Rigmor Aasrud, Kristin Halvorsen, Rune Støstad, Eirik Sivertsen, Kristine Falkgård og Martin Skancke.

Skancke startet med å vise en oversikt over CO2-innholdet i atmosfæren gjennom de siste 800 000 årene. Grafen viser at nivåene har skutt i været i vår levetid, og ført til en temperaturøkning vi aldri har opplevd tidligere.

Han pekte videre på en av utfordringene med å skape nødvendig oppslutning om tilstrekkelig ambisiøs politikk: – Om vi lykkes med klimapolitikken vil det ta mange år før vi ser resultatene av den, sa Skancke. – Derfor haster det nå, som Greta Thunberg sier til verdenen.

Skancke viste til at klimapolitikk og klimarisiko henger tett sammen: – Klimapolitikk er det viktigste redskapet vi har i klimarisikohåndtering, og god klimarisikohåndtering gjør det lettere å nå mål i klimapolitikken som eks. målene i Paris-avtalen.

Det smeller hele tiden

Del to av seminaret var rettet mot lokal klimarisiko. Ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune fortalte om flommen som traff bygda både i 2011 og 2013.  

– Alt skjer samtidig. Hvis du først får flom rammer det dessverre det meste i lokalsamfunnet. Alt fra hus, skoler, næringslivet, veier, vann og avløp. Man trenger enormt mye lokalkunnskap og kompetanse for å stå i noe slikt, sa ordføreren. I tillegg til den fysiske klimarisikoen, har Nord-Fron også opplevd det som kalles ansvarsrisiko. Støstad fortalte at kommunen er i rettsapparatet etter at selskapet som hadde forsikret et hus som ble tatt av flommene i 2011 og 2013 har krevd at kommunen tar regningen.     

CICERO-direktør Kristin Halvorsen viste i sin innledning til at kommuner har mange krevende oppgaver når det  gjelder klimarisikohåndtering. – Det som er Nintendo-spill hvor det smeller hele tiden, var hennes beskrivelse av klimarisikohåndtering i Kommune-Norge. Hun slo fast at selv om flomhendelser er det som får størst oppmerksomhet, så er det overvann som koster mest.

Klimarisikoverktøy for kommunene

Administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård fortalte at klimarisiko er høyt på agendaen i finansbransjen og at bransjen spiller en viktig rolle i å finansiere klimariktige investeringer. Med seg hadde hun også et helt nytt klimarisikoverktøy som Kommunalbanken og CICERO har utviklet i samarbeid. Verktøyet som lanseres i løpet av mai skal gi kommunene mulighet til å kartlegge egen klimarisiko og gi dem et bedre beslutningsgrunnlag når de skal foreta sine investeringer.