Kjenner du til din kommunes klimarisiko?

Sjekk ut de siste oppdateringene i KBNs klimarisiko-verktøy på nett. Verktøyet gir en oversikt over hva klimarisiko er og hva det kan bety for din kommune eller ditt fylke.

Søk opp din kommune eller ditt fylke i KBNs klimarisikoverktøy på nett. Verktøyet ligger åpent tilgjengelig.

Publisert 16. juni 2021
Innholdet er produsert av Kommunalbanken