Hvor grønt er deres investeringsbudsjett? – Annonsørinnhold hos Energi og Klima

Annonsørinnhold fra Kommunalbanken

Dette er et annonseprodukt.

Artiklene i annonseproduktet er utarbeidet av en ekstern innholdspartner og/eller annonsøren.

Målet med annonseproduktet er at annonsører skal kunne presentere innhold som de ønsker å formidle til Energi og Klimas lesere – et publikum som har interesse for temaene det skrives om.

Energi og Klima tilbyr å formidle innhold fra virksomheter som ønsker å nå ut til våre lesere med sitt budskap. Stoffet merkes tydelig og skiller seg klart fra annet innhold vi produserer.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om annonseproduktet.

Hvor grønt er deres investeringsbudsjett?

Ønsker du bistand til å vurdere om hele eller deler av årets kommunale investeringsbudsjett kvalifiserer til grønt lån med redusert rente? Ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne med en gjennomgang!

Ydalir bydel i Elverum kommune er blant prosjektene som har grønt lån fra KBN. Bilde: Tegn_3 og Elverum vekst

Vi tilbyr grønne lån med lavere rente til investeringer som løser framtidens klima- og miljøutfordringer i dag. Grønne lån gis til prosjekter som bidrar til redusert klimagassutslipp, energieffektivisering og/eller klimatilpasning. De grønne lånene er finansiert med grønne obligasjoner.

I 2019 har vi sett at flere kommuner har en økende andel av investeringsbudsjettet som kvalifiserer for grønt lån. I noen kommuner der miljø og bærekraft er høyt på dagsordenen, kan hele årets låneopptak finansieres med grønne lån. Dette er også blitt enklere fordi flere VAR-investeringer nå er dekket av de nye og mer oversiktlige kriteriene for grønne lån.

Kriteriesett for grønne lån (pdf)

Vi vet også at premissene for kommunens investeringer ofte legges før prosjektet kommer inn i investeringsbudsjettet. Vi ser gjerne på hvilke grep dere kan gjøre med framtidige investeringer for at de kan kvalifisere til grønn finansiering.

Eksempel på gjennomgang av Furu kommunes investeringsbudsjett.

Ta kontakt med oss, så ser vi på hvordan vi sammen kan få oversikt over de grønne lånemulighetene i din kommune!