Har du sett KBNs oppdaterte kriteriesett for grønne lån?

Med et nytt kriteriesett i tabellformat blir det enda tydeligere hvilke prosjekter som kvalifiserer til KBNs grønne lån.

Horten videregående skole. Foto: Hundven-Clements Photography
Horten videregående skole. Foto: Hundven-Clements Photography
Publisert 18. juni 2020
Artikkelen er mer enn to år gammel
Innholdet er produsert av KBN