Grønt rekord-år for KBN

Interessen har vært rekordhøy både for KBNs grønne lån og grønne obligasjonsutstedelser i 2021. Les mer i KBNs miljøeffektrapport for 2021 som nå er publisert.

Uten tittel
Publisert 4. mars 2022
Innholdet er produsert av Kommunalbanken