Grønne investeringer kan finansieres med grønne lån

Har din kommune prosjekter med en klimavennlig profil i investeringsbudsjettet for 2021? Da kvalifiserer prosjektet kanskje til KBNs grønne lån med lavere rente.

Biogassanlegget Grødaland
IVARs biogassanlegg på Grødaland er blant prosjektene KBN finansierer med grønt lån. Foto: Anne Lise Norheim/IVAR
Publisert 1. februar 2021
Innholdet er produsert av KBN