Gratis klimahefte til bruk i undervisningen – Annonsørinnhold hos Energi og Klima

Annonsørinnhold fra Kommunalbanken

Dette er et annonseprodukt.

Artiklene i annonseproduktet er utarbeidet av en ekstern innholdspartner og/eller annonsøren.

Målet med annonseproduktet er at annonsører skal kunne presentere innhold som de ønsker å formidle til Energi og Klimas lesere – et publikum som har interesse for temaene det skrives om.

Energi og Klima tilbyr å formidle innhold fra virksomheter som ønsker å nå ut til våre lesere med sitt budskap. Stoffet merkes tydelig og skiller seg klart fra annet innhold vi produserer.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om annonseproduktet.

Gratis klimahefte til bruk i undervisningen

Flere titusen eksemplarer av klimaheftet «Klimakunnskap – lokalt og globalt» har allerede gått ut til skoler i alle landets fylker. Nå relanseres heftet med oppdatert informasjon, forbedret design og et budskap som i enda større grad er skreddersydd for målgruppen.

Heftet forsøker å bygge bro mellom naturfagene og samfunnsfagene ved at det ikke bare tar for seg de vitenskapelige og fysiske årsakene og konsekvensene av klimaendringer, men også ser på norsk og internasjonal klimapolitikk. Vi ser blant annet på hvilke virkemidler de ulike aktørene har for å lykkes med å begrense skadeomfanget til klimaendringene – FN, EU, staten, kommunen – og oss som privatpersoner.

Vi ønsker å sette fokus på at klimaspørsmålet både er lokalt og globalt – for eksempel ved at man merker klimaendringene lokalt, men er avhengig av nasjonalt og internasjonalt samarbeid for å gjøre noe med dem, eller ved at det ikke nødvendigvis er de som forurenser mest som merker klimaendringene sterkest på kroppen.

Flere titusener eksemplarer av klimaheftet «Klimakunnskap – lokalt og globalt» har allerede gått ut til skoler i alle landets fylker. Bestill klimaheftet på Subjectaid.

Skoleheftet er ment som et supplement til undervisningen i skolen. Ansatte i skolen kan bestille gratis klassesett gjennom subjectaid.no og få dem tilsendt kostnadsfritt.

Målgruppen er elever på ungdoms- og videregående skole, men vi ser for oss at langt flere kan ha interesse i å lese det – for eksempel voksenopplæringen, kommunestyret eller foreldre. Opprinnelig ble heftet laget for å heve kompetansen på klima og miljø blant KBNs egne ansatte, så her har mange voksne definitivt også noe å lære.

Bestill heftet (Subjectaid)

Last ned hele heftet (pdf) 

Les innholdet delt opp i kapitler her