Gledelig gjensyn med det grønne obligasjonsmarkedet for KBN

Onsdag 14. april utstedte KBN en grønn obligasjon på 500 millioner dollar (om lag 4,2 millarder kroner).

Horten videregående skole. Foto: Hundven-Clements Photography

Publisert 3. mai 2021
Kommunalbanken