Frokostmøte: Hvordan gjøre det lønnsomt å bygge med klimavennlige materialer? - Energi og Klima

Annonsørinnhold fra Kommunalbanken

Dette er et annonseprodukt.

Artiklene i annonseproduktet er utarbeidet av en ekstern innholdspartner og/eller annonsøren.

Målet med annonseproduktet er at annonsører skal kunne presentere innhold som de ønsker å formidle til Energi og Klimas lesere – et publikum som har interesse for temaene det skrives om.

Energi og Klima tilbyr å formidle innhold fra virksomheter som ønsker å nå ut til våre lesere med sitt budskap. Stoffet merkes tydelig og skiller seg klart fra annet innhold vi produserer.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om annonseproduktet.

Frokostmøte: Hvordan gjøre det lønnsomt å bygge med klimavennlige materialer?

Et «grønt bygg» bør ikke bare være energieffektivt, det bør også være bygget med klimavennlige materialer.

Norske bygg har blitt stadig mer energieffektive, takket være stadige innstramminger i forskriftene, et effektivt virkemiddelapparat og økt betalingsvilje for energigjerrige bygg.

Valget av materialer i byggene har ikke gjennomgått det samme «grønne skiftet». Det er fortsatt frivillig å bygge i klimavennlige materialer, til tross for at klimafotavtrykket til den norske bygg- og anleggssektoren er på 9,5 millioner tonn CO2 årlig, ifølge Asplan Viak. Dette er like mye som utslippene fra alle privatbiler i Norge.

Disse utslippene skal kraftig ned, ifølge eiendomssektorens veikart mot 2050, mens finansnæringas veikart for grønn konkurransekraft maner bankene til å innføre tydelige klimakrav til bygg. Hvordan kan disse visjonene forenes?

Vi inviterer til frokostmøte med kunnskapsdeling og spør:
Hva er gevinsten ved å velge lavutslippsmaterialer?
Hva slags krav man kan vente seg på dette området?
Hvordan kan finansnæringen hjelpe til for å drive utviklingen framover?

Frokostmøtet er gratis og åpent for alle, men det er spesielt rettet mot deg som jobber i byggenæringen, representerer en byggeier, eller jobber med finansiering av bygg.

Tid: 22. mars 2019, 08.30-10.00 (frokost fra 08.00)
Sted: MESH, Tordenskioldsgate 3, Oslo
Arrangører: Kommunalbanken og Norges Skogeierforbund

Trykk her for program og påmelding