Er du opptatt av lokalt klimaarbeid? – Annonsørinnhold hos Energi og Klima

Annonsørinnhold fra Kommunalbanken

Dette er et annonseprodukt.

Artiklene i annonseproduktet er utarbeidet av en ekstern innholdspartner og/eller annonsøren.

Målet med annonseproduktet er at annonsører skal kunne presentere innhold som de ønsker å formidle til Energi og Klimas lesere – et publikum som har interesse for temaene det skrives om.

Energi og Klima tilbyr å formidle innhold fra virksomheter som ønsker å nå ut til våre lesere med sitt budskap. Stoffet merkes tydelig og skiller seg klart fra annet innhold vi produserer.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om annonseproduktet.

Er du opptatt av lokalt klimaarbeid?

KBNs fagansvarlige for grønn finans, Torunn Brånå, snakker om kommunenes klimarisiko i Miljødirektoratets klimapodcast.

Torunn Brånå, ansvarlig for grønne lån i KBN. Foto: KBN

Miljødirektoratet har siden august laget en podcastserie med gjester som på ulike plan jobber – og brenner – for lokalt klimaarbeid, herunder Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal, som jobber for en el-revolusjon i Lofotfisket, klimaforsker Carlo Aall og klima- og miljøminister Ola Elvestuen. I denne episoden snakker Torunn Brånå om hvordan det å forberede seg på klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet kan skape nye muligheter for kommunene. Brånå er ansvarlig for KBNs grønne lån, en ordning som gir kommuner og fylkeskommuner rabatt på lån som brukes på utslippskutt og klimatilpasning.

Klimarisikoverktøy

I podcasten går Brånå nærmere inn på klimarisiko-begrepet og presenterer KBNs klimarisikoverktøy. Hun viser til rettssaken der forsikringsselskapet krevde erstatning fra Nord-Fron kommune for å ha gitt byggetillatelse til et hus som ble tatt av flom for andre gang på kort tid. I etterkant av at episoden ble spilt inn, avviste høyesterett anken fra forsikringsselskapet. Det er imidlertid grunn til å tro at vi vil se flere slike regresskrav fra forsikringsselskapene i fremtiden, når endret klima fører til flere skader og høyere forsikringsutbetalinger.

Du kan teste din kommunes lokale klimarisiko i dette verktøyet utarbeidet av CICERO Senter for klimaforskning og KBN.