Betydningen av EUs taksonomi for kommunene

Taksonomien er en del av EUs grønne giv, som er en omfattende strategi som skal gjøre EU klimanøytralt innen 2050. I denne artikkelen kan du lese om hva dette innebærer og hvordan taksonomien vil påvirke kommunale aktiviteter og investeringer.

martine-jacobsen-j_SBw6AlTX0-unsplash
Publisert 5. november 2021
Innholdet er produsert av Kommunalbanken