Stiller klimakrav til leverandørene - Energi og Klima

Annonsørinnhold fra Klimapartnere

Dette er et annonseprodukt.

Artiklene i annonseproduktet er utarbeidet av en ekstern innholdspartner og/eller annonsøren.

Målet med annonseproduktet er at annonsører skal kunne presentere innhold som de ønsker å formidle til Energi og Klimas lesere – et publikum som har interesse for temaene det skrives om.

Energi og Klima tilbyr å formidle innhold fra virksomheter som ønsker å nå ut til våre lesere med sitt budskap. Stoffet merkes tydelig og skiller seg klart fra annet innhold vi produserer.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om annonseproduktet.

Stiller klimakrav til leverandørene

Fjordkraft vil bruke markedsmakten for å fremme grønne løsninger.

Nysgjerrige på klimakrav: Det har blitt mange foredrag på adm. direktør Rolf Barmen etter at Fjordkraft bestemte seg for å sjøsette Klimanjaro-prosjektet. I inn- og utland er folk nysgjerrige på hva klimakravene går ut på. Foto: Cecilie Bannow

Dersom du har planer om å selge noe som helst til Fjordkraft etter 1. januar 2019 må du følge godt med nå. Da krever de nemlig at du er klimanøytral, ellers vil de se seg rundt etter andre leverandører.

– Til nå har rundt 50 leverandører med til sammen 10 000 ansatte signert intensjons-avtalen om å bli klimanøytral innen 2019, forteller strategidirektør Arnstein Flaskerud i Fjordkraft og mannen bak kampanje- navnet Klimanjaro. Til sammen har selskapet rundt 120 små og store leverandører.

Reaksjonen på klimakravet har i all hovedsak vært positiv.

– Noen ble litt overrasket, men vi har gitt dem god tid til å gjennomføre. Vi forstår at det ikke bare er å knipse og så er det gjort.

Beste praksis

I denne serien viser vi praktiske eksempler fra ti av klimapartnerne i Hordaland. Vi håper historiene som presenteres vil inspirere flere til å gjøre det samme. Det være seg å støtte ansattes klimatiltak, bygge miljøvennlig, redusere matsvinn, fase ut fossile kjøretøy eller bruke innkjøpsmakten i klimaets tjeneste.

Må velge det som gir mest effekt

Selv har Fjordkraft vært klimanøytrale siden 2007 da de startet å kjøpe opprinnelses- garantier for strøm og FN-godkjente klimakvoter for selskapets beregnede CO2-utslipp.

Det langvarige arbeidet internt er også årsaken til at Fjordkraft nå tar arbeidet et steg videre og inkluderer sine leverandører.

– Det er etterspørsel og markedsmekanismer som skaper problemet. Da mener vi den beste løsningen er å få markedet til å levere grønne produkter. Vi har jobbet med klima- utslipp i eget hus i ti år og tiltakene våre har etterhvert blitt veldig marginale. De siste 10 prosentene du må kutte er også de dyreste. Samtidig ser vi at uansett hvor ren vi selv blir, så påvirker ikke det utslippene i verdikjeden vår.

Derfor mener Flaskerud det mest fornuftige er å rangere tiltak og velge det som gir mest effekt – å utfordre leverandørene.

Bruker FN-standard

I praksis betyr kravet at leverandørene skal ha sendt egenerklæring om klimanøytral virksomhet for kalenderåret 2019 innen utgangen av første kvartal i 2020. Frem til da må ledelsen hos den enkelte leverandør signere en erklæring hvor de forplikter seg til å jobbe mot denne målsetningen.

– Vi har ingen ambisjoner om å være klimapoliti og det må være tillitsbasert, påpeker Flaskerud.

De må også føre klimaregnskap hvert år. Arbeidet skal følge FNs definisjon av klima-nøytrale virksomheter og standarder fra World Resources Institute» og «Greenhouse Gas Protocol» brukes til å beregne leveran-dørenes direkte og indirekte utslipp.

  • Klimapartnere skal være et effektivt bidrag til grønnere regioner
  • Nettverkene reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn samfunns- og næringsutvikling
  • Nettverk finnes i dag i Agder, Hordaland og Troms. Rogaland og flere andre regioner er under etablering
  • Nærmere 100 virksomheter med tilsammen over 70 000 ansatte og 40 000 studenter er med i Klimapartnere-nettverk

I Hordaland utfordres alle partnere til å sette seg klimamål i tråd med Bergen kommune: Bergen Norges Grønneste By – fossilfri innen 2030.

Vil du vite mer om Klimapartnere, ta gjerne kontakt:

Helene Frihammer
Mob:+ 47 99087700

– Det blir mye diskusjon om de ulike virke-midlene, kvoter, sertifiseringsregimer og alt annet, og man glemmer hva som er målet. For å unngå det har vi valgt internasjonalt anerkjente verktøy og metoder.

Både veiledning, mal for klimaregnskap og utkast til intensjonsavtale er tilgjengelig fra Fjordkraft sine nettsider.

Alt må ikke være perfekt

Fjordkraft-direktøren legger ikke skjul på at leverandørkrav også medfører et oppfølgingsbehov.

– Det er viktig å ikke undervurdere arbeidet det medfører. Hos oss er klimaperspektivet forankret i hele bedriften, helt opp til administrerende direktør.

Flaskerud trekker frem Klimapartnere som en viktig sparringspartner for å få kompetanse og trygghet om hvordan de bør gå frem.

– Men det viktigste er til syvende og sist at man gjør noe. Det viktigste er at man gjennomfører tiltak som har høy effekt, ikke at man gjør alt 100 prosent perfekt. Det er mitt råd til andre bedrifter.