Med klima, teknologi og kunden i fokus

Administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk (AKT) Siv Wiken synes det går greit å lede omstilling av transportbransjen, men skulle gjerne sett mer langsiktige finansieringsløsninger fra det offentlige.

Publisert 26. november 2019