Klimaregnskap hindrer at vi styrer i blinde

Over 250 klimapartnere er nå i gang med å rapportere sine klimagassutslipp i hele landet. Klimaregnskap bør nå bli obligatorisk for alle større bedrifter i Norge, mener Helene Frihammer.

blind
Publisert 25. mars 2021
Tekst: Klimapartnere