Hvordan jobber norsk næringsliv med omstilling?

Samfunnet skal bli mer sirkulært. Vi trenger også mer produksjon av energi og energieffektivisering. I tillegg kommer kravene til klimarapportering. Hvordan jobber egentlig norske bedrifter med å omstille seg i møte med disse endringene?

Uten navn (1920 × 400 px) (1820 × 420 px) (1820 × 800 px) (1820 × 970 px) (1600 × 900 px) (1)
Publisert 17. oktober 2022
Tekst: Klimapartnere